„Cudowne rozmnożenie chleba zapowiedzią Eucharystii i wspólnoty Kościoła (J 6, 1-15)” , w: Eucharystia życiem Kościoła i świata. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, red. B. Drożdż, Legnica 2007, 11-25.

Artykuł zmierza do prezentacji orędzi Jezusowego rozmnożenia chleba w Ewangelii Jana (6,1-15). Zastosowana analiza dramatyczna do prezentowanego tekstu pozwoliła na pełniejsze ukazanie znaczenia poszczególnych postaci występujących w scenie rozmnożenia chleba. Wyeksponowanie postaci Filipa i Andrzeja w omawianej scenie sugeruje zamiar podkreślenia znaczenia środowiska hellenistycznego w pierwotnym Kościele, a w szczególności w kręgach wspólnoty Jana. Aktywna obecność chłopca ( paida,rion ) w czasie rozmnożenia chleba stylizuje scenę na przeżycie liturgiczne. Usytuowanie akcji na górze ( o;roj ) podkreśla znaczenie wydarzenia, ponieważ w Starym Testamencie Bóg przekazał swoją wolę na Górze Synaj. Czas akcji, zbliżające się święto Paschy oraz zastosowane rekwizyty chleb i ryby ( ovya,rion ) pozwalają nam dostrzegać w cudownym rozmnożeniu chleba i ryb zapowiedź Eucharystii. W ten sposób Ewangelista zapowiada dar pełni życia, jaką otrzymamy w czasie Eucharystii, gdy będziemy spożywać ciało Jezusa i Jego słowo.

 Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób