„Geneza i rozwój kalendarza koptyjskiego” , Perspectiva III(2004), nr1, s.29- 39

 

Artykuł jest próbą prezentacji kalendarza koptyjskiego, który rozwinął się na bazie jednego z najstarszych znanych kalendarzy ukształtowanych przez cywilizację Egiptu.

Człowiek od zarania dziejów próbuje porządkować dwie płaszczyzny swego funkcjonowania: przestrzeń i czas. Próby organizowania przestrzeni wielokrotnie w historii kończyły się sytuacjami konfliktowymi, a dziś stajemy wobec nowych zagrożeń wynikających z degradacji środowiska naturalnego. Osiągnięcia cywilizacyjne nie byłby możliwe bez uporządkowania drugiej płaszczyzny ludzkiej działalności jaką jest czas. Człowiek dostrzegł, że zmieniają się pory roku i zrozumiał, że zmianami tymi rządzą jakieś prawidłowości. Grecy ubóstwili te przyczyny w postaci Chronosa, który przedstawiał upływ czasu i Kajrosa, który personifikował stosowną chwilę do podjęcia czynności. Egipcjanie powiązali rytm czasu z życiem gospodarczym kraju, tak bardzo zależnego od wylewów Nilu. Jednak ten obecny przepływający czas był dla nich dopiero początkiem czasu, który zrealizuje się w zaświatach. Stąd życie Egipcjan było nastawione na zbudowanie sobie domu na „zachodzie”, czyli na życie po śmierci. Czas zatem obecny był o tyle ważny, o ile przygotowywał życie w czasie, który zrealizuje się po śmierci. Egipcjanie przyjmując chrześcijaństwo zachowywali wiele tradycji w których się wychowali. Przechowali także sposób mierzenia czasu w postaci starożytnego kalendarza, który wypełnili nowymi treściami.

Wspólnocie koptyjskiej zawdzięczamy przechowanie wielu tradycji związanych ze starożytnym Egiptem i wczesną epoką chrześcijaństwa. Warto nad dziedzictwem tego środowiska chrześcijańskiego się zatrzymywać, by sięgnąć do wspólnych korzeni kultury, która wyrosła nad Nilem. Zachowany kalendarz koptyjski ukazuje przywiązanie do tradycji przodków i jest świadectwem zmagań Kościoła koptyjskiego z trudną, często wrogą postawą otoczenia wobec chrześcijan nad Nilem.

 

Riassunto

Il calendario copto e allignato nel calendario egiziano. Si compone di dodici mesi di 30 giorni e di un piccolo mese di 5 giorni che diventato 6 nell'anno bisestile. I nomi dei mesi derivano dagli antchi egizani. L'anno solare previsto in questo calenadrio e di 18 minuti e 13 secondi piu lungo di quello reale. L'inizio del calenadrio copto risale al 29 agosto del 284 d.C., data in cui sono cominciate le grandi persecuzioni dei cristiani. Per questo motivo il 284, che e il primo anno, e chiamato Anno Martyri. Attualmente l'Anno Nuovo comincia l' 11 settembre. Nel settembre 2003 e cominciato il 1720 anno. La conservazione di questo calendario e testimonianza della lotta della Chiesa copta contro una spesso nemica posizione dell'ambiente nei confronti dei cristiani.

 Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób