„Koncepcje teologiczne poszczególnych Ewangelii w świetle inauguracyjnych wystąpień Jezusa”, WPT 15(2007), nr 2, 17-34.

 

Każdy z ewangelistów posiadał własny cel teologiczny przy prezentacji osoby Jezusa. Cel ten w dużej mierze wynikał z konieczności dostosowania orędzia do specyfiki percepcji środowiska adresatów. Analizując Ewangelie zauważamy, że Ewangeliści idee przewodnie misji Jezusa umieścili w Jego inauguracyjnych wystąpieniach. Ewangelista Marek umieszcza pierwsze wystąpienie Jezusa w Kafarnaum (Mk 1,21-39), gdzie jesteśmy świadkami egzorcyzmu. Ewangelista Mateusz umieszcza pierwsze wystąpienie Jezusa na górze (Mt 5,1-48), gdzie słyszymy naukę błogosławieństw. Treść wspomnianego nauczania wcześniejszego w synagogach Galilei jest zaprezentowana lapidarnym stwierdzeniem, że Jezus głosił Ewangelię o królestwie, leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu (Mt 4,23). Ewangelista Łukasz umieszcza pierwsze wystąpienie Jezusa w synagodze w Nazarecie (Łk 4,16-29), chociaż wspomniane jest wcześniejsze wystąpienie Jezusa w Kafarnaum (Łk 4,23). Ewangelista Jan pierwsze wystąpienie Jezusa łączy z Kaną Galilejską i z cudem przemiany wody w wino (J 2,1-12). Każda z tych perykop wkomponowana jest w strukturę Ewangelii i zawiera główne idee teologiczne, które pragnie zaprezentować Ewangelista.

 

Summary

 

The theological thought in form of the Gospel emerges from the theological reflection of the incipient Christianity. Influenced by the changing circumstances of external life of the Christians, four different ways of perceiving the work of Jesus were developed. The hereby survey is an attempt of capturing the guiding principles of particular Gospels on the basis of analysis of inaugural speeches of Jesus (Mk 1,21-39; Mt 5,1-48; Lk 4, 16-29; J 2,1-12).

Mark presents Jesus who gradually reveals his divinity via sermons accompanied by demonstrations of power. This power of Jesus defeats the kingdom of evil and paves the way for the Kingdom of God. Matthew presents us the New Torah – the Gospel which has been proclaimed on the Mount – in the same way as the Decalogue was proclaimed on Mount Sinai. The Mount was also the place where the disciples were given the divine mission of spreading the Good News all over the world (28,16-20).Luke depicts Jesus as the Saviour, fullfilling the prophecy of Isaiah (Iz 61,1-2; 58,6). He encourages the disciples to participate in spreading God's grace. In Cana of Galilee John adjourns the era of the Law and initiates the era of the Grace, which will be visible in the sacramental life of the community of the Church.

 Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób