„Między Starym a Nowym Prawem – znak w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12)” , w: Żyjemy dla Pana. Księga Pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Rosik, Wrocław 2005, 205-220

Artykuł jest próbą wydobycia orędzia teologicznego z opisu wydarzenia przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej.

Jesteśmy świadkami konfrontacji młodego chrześcijaństwa ze środowiskiem żydowskim, które było ciągle przywiązane do tradycji skrupulatnego wypełniania Prawa poprzez zachowywanie przepisów rytualnej czystości. Puste stągwie symbolizują zakończenie czasu rytualnych obmyć. Do pustych stągwi nalewa się nową wodę, która zapowiada chrzest. Przemiana wody w wino zapowiada czas działania łaski Bożej najpełniej wyrażonej w Eucharystii. Jesteśmy uczestnikami uczty mesjańskiej. Boży plan zbawienia jest odmienny od ludzkiego rozumowania, wyraża to starosta weselny słowami: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze” . Przenosząc to sformułowanie na płaszczyznę teologiczną możemy odczytać opinię wielu przedstawicieli środowiska żydowskiego streszczającą się w tezie że, co było najważniejsze w objawieniu Bożym już się wydarzyło, teraz tylko należy zachowywać objawione Prawo. Starosta weselny jednak konkluduje: „Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory” . To dobre wino jest owocem przemiany Jezusowej. Bez interwencji Jezusa nie byłoby tego wina, nie byłoby czasu łaski.

W cudownej przemianie wody w wino możemy również dostrzec próbę konfrontacji ze środowiskiem pogańskim, w którym znany był kult Dionizosa. Zatem jeśli nawet jeszcze niedawno uczęszczaliście do jego sanktuariów i doświadczaliście przemiany wody w wino w pogańskim kulcie, to teraz Jezus Chrystus jest waszym Bogiem.

Orędzie tekstu jest ciągle aktualne ponieważ człowiekowi łatwiej się przyzwyczaić do zewnętrznej formy przeżywania wiary i łączyć ją często ze zwyczajami, niż dokonać wewnętrznej przemiany. Jezus, za wstawiennictwem Maryi, obiecuje pomoc na drodze naszej przemiany. Wino jest symbolem łaski, która może nam pomóc na drodze naszego zbawienia.

 Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób