„ Nowotestamentalny obraz celników na tle systemu finansowego Judei i Imperium Rzymskiego ”, Perspectiva VI(2007), nr 2, 57-79

 

Celnicy na terenie Palestyny posiadali złą opinię, a często nazwać kogoś celnikiem oznaczało zakwalifikować kogoś w obszar grzeszników. Przyczyny negatywnego podejścia do celników tkwiły w ramach samego Prawa, w którym przepisy rytualnej czystości stanowiły o zajęciach pozytywnych i negatywnych. Jednak głównym źródłem negatywnego odniesienia do celników należy szukać w polityce Rzymian wobec prowincji i terenów królestw zależnych. Niniejszy artykuł próbuje uchwycić relacje między rzymskim systemem podatkowym, a rodzącą się niechęcią ludności wobec poborców podatkowych na terenie Palestyny.

 Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób