Starotestamentalne tło pierwszego wystąpienia Piotra w kontekście uzupełnienia wspólnoty jedenastu (Dz 1,12-26) ”, Świdnickie Studia Teologiczne IV(2007) nr 4,285-307.

 

Artykuł poddaje analizie fragment Dz 1,12-26 próbując wydobyć starotestamentalne tło uzupełnienia grona jedenastu po śmierci Judasza.

Pierwotna wspólnota Kościoła stanęła wobec problemu wyjaśnienia, dlaczego ten, który zaliczał się do grona dwunastu i miał udział w posługiwaniu (1,17), wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa (1,16). Odpowiedź Łukasza brzmi: Bóg dopuścił do grona dwunastu, Judasza, chciwego na pieniądze, by mogło się wypełnić proroctwo zawarte w psalmach. W tradycji prawdopodobnie już funkcjonowało uzasadnienie zdrady Judasza i jego śmierci na podstawie Ps 69. Łukasz skorzystał z tradycji i zręcznie połączył Ps 69,26 z Ps 109,8 uzasadniając w ten sposób śmierć Judasza i konieczność wyboru na jego miejsce nowego członka wspólnoty. Wybór spośród dwóch kandydatów na drodze losowania nawiązywał do zwyczajów środowiska izraelskiego, bo w ten sposób było podkreślane działanie boskie, któremu wspólnota się podporządkowywała. Wybór Macieja nie był zatem decyzją wspólnoty, ale wynikiem działania Bożego.

 

Summary

The Apostles, which is a continuation of the Gospel of Saint Luke, beginning with the description of Ascension and the prediction of Jesus' return (Ap 1,11). Between these events there is the time of the Church community, which was started by Jesus when He gathered the Twelve (Luke 6, 12-16). And this circle, after having been left by Judas, was a community of eleven, which had to be completed so that the Church would be a clear sign of the salvation plan that had been started in the image of the Old Testament Israel. The scandal caused by Judas' leaving and his dramatic death is explained by a complex quotation from Ps 69(68), 26 and Ps 109 (108),8. We discover that in God's plans there had been such a possibility that someone could leave a community but the Holy Spirit, by the words of David, would call to rebuild it. The Church with its saving of the human will continuously be at risk of leaving the community by the members, but the power of the Holy Spirit will renew this circle.

On the background of Matias' election (Ap 1,12-26) Luke presents the credo used in the primary Church, maybe in a community which had its origns in a hellenistic circle. The articles of faith were the following:

  1. Jesus was present among us (1,21), so the aspect of the Incarnation is emphasized (see Luke 1,26-38; 2,1-7).
  2. Jesus had been revealing Himself since His baptism by John (1,22), so the saving power is presented (see Luke 3,19-22).
  3. Jesus was taken to heaven (1,22), so the saving aim is presented (see Luke 24,50-51).
  4. The Church testifies to Jesus (1,22), so there is a duty of presenting Jesus' saving power (see Luke 24,48).
  5. The Holy Spirit acts in the community, He acted through the Old Testament representatives (1,16) and He is acting presently (1,26).
  6. Within the community the primacy belongs to Peter (1,13.15); it is testified by further descriptions in the Apostles (2,14.38; 3,1.12; 9,32; 10,5.32; 11.2; 12,3; 15,7).

On such a foundation of faith the primary Church community was growing and it was gradually increasing, more detailed aspects of the faith confession.

Thus, Luke, an outstanding theologian and writer of primary Christianity, in a pericope that inaugurated the history of the Church invited us (1,12-26) to enter the way of salvation through faith confession and to obey the acts of Peter's primacy (1,15), because the Holy Spirit is present in his decisions.Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób