„Herod Wielki i jego epoka”, Wrocław 2007, ss.123

Książka „Herod Wielki i jego epoka” prezentuje postać Heroda w szerokim tle społeczno-politycznym, w czasach wielkich przemian na Bliskim Wschodzie. Ekspansja Imperium Rzymskiego na tereny kontrolowane dotychczas przez monarchie hellenistyczne zmieniła w zasadniczy sposób życie wielu narodów, w tym również Żydów. Niepodległość wywalczona za cenę wielu ofiar przez Machabeuszy, teraz został zagrożona przez potęgę rzymską. W tych skomplikowanych warunkach na terenie Judei uzyskuje wpływy Idumejczyk, Antypater. Od tej pory wpływy jego rodziny wzrastają na terenie Jerozolimy, aż w końcu jego syn, Herod osiągnie tytuł królewski.Niniejsza publikacja próbuje zaprezentować proces dochodzenia do władzy Heroda i wielkie trudności z jego utrzymaniem się tronie. W tle pozostaje obraz upadającej dynastii hasmonejskiej, która próbuje odebrać władzę Herodowi. Królestwo Heroda było powiązane wieloma relacjami z sąsiadami, stąd prezentacja sytuacji w ówczesnej Arabii i Egipcie. Jednym z powodów, że do imienia Heroda dodawano tytuł „Wielki”, był fakt wielkiego dzieła budowlanego, które realizował niemalże przez całe życie. Opierając się na badaniach archeologicznych przynajmniej po części można odtworzyć ten trud budowlany. Cieniem na rządy Heroda kładzie się jego brutalna forma pozbywania się przeciwników politycznych, ale w swym postępowaniu niewiele różnił od innych władców ówczesnej epoki. Wpływy Heroda sięgały daleko poza Palestynę, a w szczególny sposób oddziaływały na diasporę, stąd również ukazanie tego środowiska. Na życie religijne ówczesnej epoki miały wpływ potęgujące się nadzieje mesjańskie. W tych warunkach Herodowi przyszło rządzić społeczeństwem i to dosyć skutecznie. Książka zatem niniejsza jest wprowadzeniem w epokę, która poprzedzała czasy wystąpienia Jezusa
Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób