„Miasta Kościołów Apokalipsy” , Wrocław 2011, ss.119.

Szlakami Azji Mniejszej przemierzali handlowcy, ale nierzadko również i potężne armie. W I w. po Chr. na te szlaki wybrali się również pierwsi chrześcijanie, niosąc Dobrą Nowinę o zbawieniu świata. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywanych na arenie Imperium Rzymskiego, chrześcijanie próbują kształtować nowy styl życia oparty na Ewangelii. Ich wiara zostaje poddana próbie w konfrontacji z religijnością grecko-rzymską, a przede wszystkim w zmaganiu się z propagowanym na Wschodzie kulcie cesarskim.Autor niniejszego opracowania zaprasza do wyruszenia szlakami zmagań duchowych pierwszych chrześcijan, by nabrać sił do pokonywania współczesnych zagrożeń wiary. Swoją wędrówkę rozpoczyna od Patmos, gdzie Jan doświadczył mistycznego spotkania z głosem Boga. Następnie podąża szlakiem wspólnot w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei, zapraszając do poznania życia codziennego tych miast. W tym kontekście próbuje odczytać orędzie teologiczne Listów skierowane do siedmiu Kościół. Autor pragnie pozostać wierny zachęcie: „ Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska ” (Ap 1,3). Tą chwilą jest życie uwieńczone spotkaniem z Chrystusem.
Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób