Człowiek żyje w przestrzeni i czasie. Według tych parametrów określa się każdego z nas. Podstawowe pytania dotyczące naszej tożsamości sprowadzają się do określenia czasu, w którym żyjemy i miejsce, gdzie przebywamy. W tekstach biblijnych Bóg przemawia w czasie, do ludzi żyjących specyficzną kulturą danej epoki. Chcąc zrozumieć pełniej orędzie zawarte w poszczególnych księgach biblijnych, warto przenieść się do miejsc, które zostały opisane na karatach Biblii. Zanim jednak udamy się w drogę szlakami wydarzeń biblijnych, powinniśmy sięgnąć do tego, co wiemy o tych miejscach z dzieł starożytnych i osiągnięć archeologii.

Zapraszamy wszystkich pragnących poznać bliżej przestrzenie związane z wydarzeniami biblijnymi do podjęcia studiów z zakresu Turystyki Biblijnej. Oferta prezentowanych zagadnień powinna zainteresować wszystkich podróżujących po krajach biblijnych. Program uwzględnia również potrzeby organizatorów pielgrzymek, aby mogli lepiej służyć klientom oczekującym doświadczeń duchowych w spotkaniu z miejscami opisanymi w Biblii.

•  Czas trwania studium – trzy lub cztery semestry (spotkania w soboty)

•  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studium

•  Na zakończenie studium pielgrzymka do Grecji i Włoch lub innego kraju biblijnego (do uzgodnienia)

•  Zgłoszenia: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

•  Rekrutacja na nowy rok do 1.10.2011

•  Odpowiedzialny za stronę programową: ks. dr hab. Jan Klinkowski

 

•  Prezentacja geografii Izraela
•  Historia Izraela
•  Współczesność Izraela
•  Prezentacja zabytków (Jerozolima, Betlejem, Jerycho, Qumran, Cezarea Nadmorska i in.)
•  Miejsca święte – orędzie teologiczne
•  Praktyczne wskazówki dla podróżujących po Izraelu


 

•  Prezentacja geografii Jordanii (m. in. Wadi Rum)
•  Historia Jordanii
•  Współczesność Jordanii
•  Prezentacja zabytków (Petra, Geraza, Madaba i in.)
•  Miejsca święte – orędzie teologiczne (m. in. miejsce chrztu Jezusa)
•  Praktyczne wskazówki dla podróżujących po Jordanii


 
 
•  Prezentacja geografii Libanu
•  Historia Fenicjan
•  Współczesność Libanu
•  Prezentacja zabytków
(Baalbek, Tyr, Byblos i in.)
•  Prezentacja Kościoła Maronitów
•  Praktyczne wskazówki dla podróżujących po Libanie


 
 
•  Prezentacja geografii Egiptu
•  Historia Egiptu
•  Współczesność Egiptu
•  Prezentacja zabytków
Przedchrześcijańskich
•  Prezentacja Kościoła Koptyjskiego i zabytków chrześcijańskich (Kościoły Starego Kairu, Klasztor św. Katarzyny i. in.)
•  Praktyczne uwagi dla podróżujących po Egipcie


 
 •  Prezentacja geografii Syrii
•  Historia Aramu i kultur Mezopotamii
•  Współczesność Syrii
•  Prezentacja zabytków przedchrześcijańskich (Palmyra, Apamea, Bosra, Dura Europos i in.)
•  Prezentacja zabytków chrześcijańskich (Kościół Szymona Słupnika, Maalula, Saidnaya, Miejsce relikwii św. Jana Chrzciciela)
•  Prezentacja miejsc związanych ze św. Pawłem (Kościół Nawrócenia, Kościół Hananiasza, i in.)
•  Praktyczne uwagi dla podróżujących po Syrii


 
 
•  Geografia Turcji
•  Historia Azji Mniejszej
(Kultura Hetytów, Asyrii, Armenii i in.)
•  Współczesność Turcji
•  Prezentacja zabytków (Konstantynopol - Istanbuł, Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea, Tars, Antiochia, Perge)
•  Praktyczne uwagi dla podróżujących po Turcji

 


 
 


•  Geografia Grecji
•  Historia Grecji i Cypru
•  Współczesność Grecji
•  Prezentacja zabytków przed chrześcijańskich (Ateny, Epidauros, Mykeny, Delfy i in.)
•  Prezentacja zabytków chrześcijańskich (Tesaloniki, Korynt, Klasztory Meteory)
•  Praktyczne uwagi dla podróżujących po Grecji


 
 
•  Geografia Italii
•  Historia Italii
•  Prezentacja zabytków (Rzym, Pompeje i in.)
•  Prezentacja miejsc związanych z relikwiami postaci biblijnych (Wenecja, Padwa i in.)
•  Praktyczne uwagi dla podróżujących po Italii

 


 
 


•  Geografia Etiopii
•  Historia Etiopii
•  Współczesność Etiopii
•  Prezentacja zabytków (Aksum, Kościoły Lalibelii, Gonder, Debre Damo, Yeha, Debre Libanos)
•  Praktyczne uwagi dla podróżujących po Etiopii Wybrane zagadnienia z Pisma Świętego
 •  Teologia Ewangelii św. Mateusza
•  Podróże św. Pawła
•  Teologia Listów św. Pawła
•  Tradycja Janowa
 


 Wybrane zagadnienia z kultury i religii Bliskiego Wschodu
 •  Historia Kościoła Nestorian
•  Historia Kościoła Chaldejskiego

•  Historia i zwyczaje Islamu
•  Odczytywanie ikon
•  Elementy architektury (style architektoniczne w Grecji, konstrukcja teologiczna meczetów, kościoły prawosławne i in.)
  


PLAN ZAJĘĆ 2015/2016-semestr II

Godziny zajęć:

 

  1. 9.10-9.55
  2. 10.00-10.45
  3. 10.50-11.35
  4. 11.40-12.25
  5. 12.30-13.15
  6. 13.45-14.30
  7. 14.35-15.20
  8. 15.25-16.10

W semestrze II zajęcia odbywają się w następujące soboty:

 

•  20.02.2016 –Ks. Sławomir Stasiak(2 godz.-14.35-16.10)–Sanktuaria Izraela

•  5.03.2016– Ks. Piotr Kot (2 godz. – 14.35-16.10)– Kultura aramejska

•  19.03.2016–P.Ania Rambiert-Kwaśniewska(2 godz. – 14.35-16.10)– Grecja

•  16.04.2016-P. Ania Rambiert-Kwaśniewska(2 godz. – 14.35-16.10)– Grecja

•  7.05.2016 – Ks. Mariusz Rosik (2 godz. – 14.35-16.10) – Izrael/Jordania

•  21.05.2016 – Ks. Jan Klinkowski (2 godz. – 14.35-16.10) - Egipt

•  4.06.2016 – Ks. Jan Klinkowski (2 godz. – 14.35-16.10) - Egipt

•  18.06.2016- Ks. Mariusz Rosik (2 godz. 14.35-16.10) – Izrael/Jordania

 

Pierwsze sześć godzin studenci uczestniczą w zajęciach wspólnie ze studentami Podyplomowych Studiów Biblijnych, dwie godziny (siódma i ósma) studenci uczestniczą w zajęciach ze specjalizacji Turystyki Biblijnej. Zajęcia zaczynają się o godz. 14.35 i trwają do 16.10. W semestrze II zajęcia z Turystyki Biblijnej poprowadzą:, ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak, ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski, ks. dr Piotr Kot, P. dr Anna Rambiert-Kwaśniewska.

 

 

 

 

 
 
Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób